428

انتظارِ بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح به این جهان

آیاتِ کلیدی: ۱یوحنا ۳: ۱ – ۳

۱ ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم‌. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی‌شناسد، علتش این است که او را نشناخته است‌.

(بیشتر…)