434

خداوند تسلّی دهندهٔ ماست!

آیاتِ کلیدی: اشعیا ۴۰: ۱ – ۳۱

عزیزان، همهٔ ما هر از گاهی، به تسلّی خداوند نیاز مند می‌‌شویم! گاهی ما به خاطرِ بیماری خاص یا زخمی در بدنمان، دردهای فیزیکی را تجربه می‌‌کنیم و نیاز به تسلی داریم.

(بیشتر…)