440

ما چطور می‌‌توانیم برای عیسی مسیح زندگی کنیم

حکمتِ عیسی مسیح برای زندگی امروزِ من – ۱۲۱#

ما چطور می‌‌توانیم برای عیسی مسیح زندگی کنیم، مادامی که به نظر می‌‌رسه، دنیأیی که در آن زندگی می‌‌کنیم غرقِ در هرج و مرج در حالِ متلاشی شدنه؟

رومیان ۱۲: ۲

(بیشتر…)