442

اهمیتِ راستگویی و بیانِ حقیقت در زندگی هر مسیحی

آیهٔ کلیدی این تعلیم افسسیان ۴: ۲۵ می‌‌باشد.

دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در افسسیان فصلِ چهار آیهٔ ۲۵ می‌‌فرماید: ۲۵ دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع، به خودمان لطمه می‌زنیم. آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

(بیشتر…)