443

دلیلِ دور شدنِ خدا از ما و راهِ نزدیک شدن به او

آیهٔ کلیدی این تعلیم، یعقوب ۴: ۸ می‌‌باشد.

۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود. ای گناهکاران، دستهای گناه آلود خود را بشویید و دل خود را فقط با عشق الهی لبریز سازید تا پاک گردد و نسبت به خدا وفادار بماند. آمین!

عزیزان، قبل از شروعِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با هم دعا کنیم.

(بیشتر…)