444

تنها کلامِ شفا دهندهٔ ما

آیهٔ کلیدی این تعلیم؛ انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین! دوستِ خوبِ من، حتما شما هم این گفتهٔ رایج را شنیدید که؛ “گذشتِ زمان، تمامِ زخم‌ها و درد‌های ما را شفا میده.”

اما این گفته اصلا حقیقت نداره!

(بیشتر…)