446

شفا و آزادی از تلخی‌های درونمان

عبرانیان ۱۲: ۱۴ – ۱۵

دوستِ خوبِ من، تلخی” یک خصلتِ چسبندگی بسیار مستحکمی داره که، اگه ما به اون توجه نداشته باشیم، در روح و جانِ ما عمیقا ریشه می‌‌دونه.

اگه “تلخی” جای خودش را در روح و جانِ ما مستحکم کنه، دیگه در آوردنش و خلاصیِ از اون، برامون کارِ دشواری میشه.

(بیشتر…)