448

ثمرهٔ قلبِ پاکِ تسلیم شده به خداوند

پیدایش ۱۲: ۱

۱ خداوند به ابرام فرمود: «ولایت، خانه پدری و خویشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را بدانجا هدایت خواهم نمود برو. آمین!

دوستِ خوبِ من، هیجان انگیز‌ترین تغییر در زندگی ما، از پیشگامی و ابتکارِ خداوند آغاز میشه و نه از خودِ ما!

(بیشتر…)