449

تاثیراتِ ایمان به عیسی مسیح بر ما

آیهٔ کلیدی این مطالعه:  انجیلِ یوحنا ۳: ۳

۳ عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است.» آمین! دوستِ خوبِ من، وارد شدن در رابطهٔ آمرزنده و نجات بخش با عیسیِ مسیح، بزرگترین تجربهٔ عوض کنندهٔ زندگی ما خواهد بود!

وقتی ما با شناختِ کافی از شخصیتِ واقعی عیسی مسیح به او ایمان می‌‌یاریم، از همان لحظه همه چیز درموردِ ما نو و تازه میشه!این مهم را کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ اینطور بیان فرموده؛ ۱۷ کسی که از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.

(بیشتر…)