450

ثمراتِ اطاعت از خداوند

آیهٔ کلیدی این تعلیم: مزمورِ ۴: ۳

۳ بدانید که خداوند اشخاص درستکار را برای خود برگزیده است، پس وقتی نزد او فریاد برآورم صدایم را خواهد شنید. آمین! دوستِ خوبِ من، عزیزترین، با ارزشترین و گرامی‌ترین شخص در چشمِ خداوند کسی هست که، خدا شناس و خدا پرست باشه!

(بیشتر…)