452

چگونه می‌‌توانیم خدای واقعی را ببینیم؟

دوستِ خوبِ من، اگر چه ما دوست داریم اینطور فکر کنیم که ما خودمون همیشه در کنترلِ کاملِ زندگیمون هستیم، ولی‌ باید بپذیریم که حقیقت طورِ دیگه‌ای هست

ما به عنوان یک انسان، حتی نمی تونیم مطمئن باشیم فردا برامون چی‌ پیش می‌‌یاد چه برسه به این که بخواهیم شرایطِ زندگی ماه یا سالِ آیندهٔ خودمون را هم با اطمینان پیش بینی کنیم.

(بیشتر…)