456

فروتنی به روشِ عیسی مسیح

دوستِ خوبِ من، اگه شما فقط یک حق انتخاب برای برگزیدنِ خصلتی” را داشته باشید، چه “خصلتی” را بر می‌‌گزینید؟برای یافتنِ پاسخ به این سوال، وقتی به اینترنت مراجعه کردم، از این که تعدادِ بسیاری خصلتِ فروتنی” را بیان کرده بودند خیلی تعجب کردم.

(بیشتر…)