460

آیا امکان داره که خداوند مرا فراموش کرده باشه؟

دوستِ خوبِ من، فراموشی تجربهٔ ما انسانهاست.

همهٔ ما انسانها، از قابلیتِ یادگیری و به یاد داشتنِ محدودی برخورداریم.

به همین دلیل، این امری طبیعی هست اگه هر کدوم از ما گاهی چیزی را فراموش می‌‌کنیم.

(بیشتر…)