464

اگه خدا از تمامی نیاز‌ها و شرایطِ زندگی من آگاهه، پس چرا من باید دعا کنم؟

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا این فکر به ذهنِ شما خطور کرده که، اگه خدا از تمامی نیاز‌ها و شرایطِ زندگی من آگاهه، پس چرا من باید دعا کنم؟

اگه جوابتون مثبته، خودتون را سرزنش نکنید.

(بیشتر…)