466

من چگونه می‌‌توانم همیشه راستگو باشم و حقیقت را بگویم؟

دوستِ خوبِ من، حتی بعد از این که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان میاریم، راستگویی و همیشه حقیقت را بیان کردن، یک انظباطِ  بسیار ضروری هست که ما باید در زندگی روزمرهٔ خودمون جایگزین کنیم.

کلامِ خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۷ به ما یاد آور میشه که؛ “کسی که از آنِ مسیح می‌‌گردد، تبدیل به شخصِ جدیدی می‌‌شود.  او دیگر آن انسانِ قبلی نیست.  او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.” آمین!

(بیشتر…)