467

چون عیسی مسیح مرا می‌‌بخشه آیا می‌‌تونم به گناهانم ادامه بدم؟

دوستِ خوبِ من، به عنوانِ یک ایماندارِ به عیسی مسیح، ما باید حقیقتی را در قلب و ذهنِ خودمون حک کنیم و اون حقیقت را در تمامی طولِ عمرمون به یاد داشته باشیم

این حقیقت که، “ما هرگز نباید با ارتکابِ گناهانِ عمدی خودمون دلِ خداوند و مجنیمان عیسی مسیح را محزون کنیم!

(بیشتر…)