468

آیا می‌‌تونم استاندارد‌ها و اصولِ اخلاقی خداوند را نادیده بگیرم و برای خواسته‌های دلِ خودم زندگی کنم؟

دوستِ خوبِ من، در سرتاسرِ کتبِ عهدِ عتیق در کلامِ خدا، او به قومِ اسرائیل در مورد بر حذر بودن از یک گناهِ خاص هشدار داده.

این گناه که، اونها نباید در بی‌ خردی و ابلهی خود، از چوب، سنگ و جواهرات برای خودشون اشکالی بتراشند و بعد اون اشکال را به عنوان بت یا خداوندِ خودشون پرستش کنند.

(بیشتر…)