470

چگونه در مقابلِ حملاتِ شیطان از خودمان محافظت کنیم؟

دوستِ خوبِ من، برای یاد گیری این مهم که، “ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، چطور می‌‌تونیم از خودمون در برابرِ حملاتِ شیطان محافظت کنیم،” باید اول به یک سوالِ مهم دیگری جواب بدیم

این سوال که؛ آیا شیطان تونست بر خداوند و منجی ما عیسی مسیح غلبه کنه و او را به طریقی فریب بده؟

با درکِ صحیح از مطالعهٔ کلامِ خدا در این مورد، زود یاد می‌‌گیریم که جوابِ این سوال “نه” هست.

(بیشتر…)