471

عیسی مسیح حال زنده و بسیار فعال است!

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده از خودتون پرسیده باشیه؛ “حال که خداوند و منجی من عیسی مسیح به بهشت در آسمان رفته، در حالِ انجامِ چه کاریه؟

برای یافتن پاسخِ صحیح این سوال هم مثلِ هر سوالِ منطقی دیگه ای، کلامِ زنده و حیات بخشِ خدا به ما کمک می‌‌کنه.

(بیشتر…)