475

برکاتِ روحانی در عیسی مسیح

آیاتِ کلیدی این مطالعهٔ در کلامِ خدا :افسسیان ۱: ۳ – ۱۴هستند

دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا شده که شما برای برطرف نمودنِ نیازِ خودتون یا یکی از عزیزانتون از خداوند درخواستی نموده باشید و بعد، او جوابِ شما را داده باشه و برای نیازِ شما یا عزیزتون فراهم نموده باشه؟

(بیشتر…)