481

وظیفهٔ هر مسیحی

دوستِ خوبِ من، وظیفهٔ “یحیی تعمید دهنده” در خدمتِ خود به خداوند این بود که؛ “وی می‌‌بایست روز به روز کوچکتر می‌‌شد، در حالی که عیسی مسیح روز بروز بزرگتر!

در کلامِ خدا، در انجیل یوحنا ۳: ۳۰ می‌‌خوانیم:  ۳۰ او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. آمین!

یحیی تعمید دهنده در نهایتِ فروتنی، به شاگردن و پیروانِ خود اجازه داد تا آنها به دنبالِ عیسی مسیح رفته و از او پیروی کنند.

(بیشتر…)