482

رابطهٔ بینِ ایمان و کلامِ خدا

ومیان ۱۰: ۱۷ با اینحال، ایمان از شنیدن مژده انجیل بوجود می‌آید. آمین!

 عزیزان پولسِ رسول در نامهٔ خود به رومیان در رومیان ۱۰: ۱۴ و ۱۵ می‌‌فرماید: ۱۴ اما چگونه مردم به خداوند پناه آورند، در حالیکه به او ایمان ندارند؛ و چگونه ایمان بیاورند، در حالیکه راجع به او چیزی نشنیده‌اند؟

(بیشتر…)