486

منفعتِ اصلی کسبِ حکمت برای ما

آیهٔ کلیدی؛ امثال ۹: ۱۲ اگر حکمت داشته باشی سودش به خودت می‌رسد و اگر حکمت را ناچیز بشماری به خودت زیان می‌رسانی. آمین!

دوستِ خوبِ من،  وقتی شما با مشکلاتی روبرو میشید، چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟

(بیشتر…)