487

حال زمانِ بشارتِ انجیل است!

آیهٔ کلیدی؛ انجیلِ متی ۵: ۱۴

۱۴ شما نور جهان می‌باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه‌ای بنا شده و در شب می‌درخشد و همه آن را می‌بینند.

دوستِ خوبِ من، آیا زندگی شما در گذشته، همیشه بی‌ درد سر و عاری از هر مشقت، مصیبت و نا ملایمات سپری شده؟

(بیشتر…)