488

دلیلِ غیرتِ خداوند برای ما

آیهٔ کلیدی این تعلیم؛ تثنیه ۴: ۲۴

۲۴ او آتشی سوزنده و خدایی غیور است.  آمین!دوستِ خوبِ من، آیا شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوندِ خودتون ایمان دارید؟آیا شما با او در رابطه‌ای منظم و صمیمی زندگی می‌‌کنید؟آیا می‌‌دونید عیسی مسیح چقدر شما را دوست داره؟آیا مطمئن هستید که

(بیشتر…)