490

در آموزشگاه ایمان مسیح

آیاتِ کلیدی این مطالعه در کلامِ خدا، در انجیلِ متی ۱۶: ۶ – ۱۲ می‌‌باشند. دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح با صبر، دقت و مهارت تمام، در کمک به رشدِ ایمانِ شاگردان خود کوشا بود.

او این کار را انجام داد زیرا که وی به خوبی‌ واقف بود که داشتن ایمانی استوار و راسخ، شاگردانش را برای آن زندگی و مأموریت هایی که برای هر کدام در نظر داشت، آماده، مجهز و قادر می‌‌ساخت.

(بیشتر…)