494

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ ناامیدی داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ نا امیدی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.

دوستِ خوبِ من، هر وقت که خداوند اجازه میده تا ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ به خاطرِ خواسته‌ها و انتظاراتِ بیش از حدِ دیگران از ما؛ و یا، شکست و وقفه در پیشرفتمان و یا حتی درد و بیماری را تجربه کنیم و در هم کوبیده بشیم، در این صورت خیلی آسونه که ما خودمون را ناامید، سرخرده و دلسرد ببینیم.

(بیشتر…)