495

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهایی داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای، “شناختِ واقعیت در موردِ زمان هایی که ما احساسِ تنهأیی داریم”، در کلامِ خدا مطالعهٔ کوتاهی داشته باشیم.دوستِ خوبِ من، احساسِ تنهأیی می‌‌تونه قلبِ ما را تحتِ فشار قرار بده و اون را پر از تلخی، خود کم بینی و نا امیدی کنه. احساسِ تنهأیی می‌‌تونه اعتمادِ به نفسِ را در ما از بین ببره.احساسِ تنهأیی می‌‌تونه موجبِ بوجود اومدنِ افسردگی در ما بشه.اما دوستِ خوبِ من، اگه شما به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خودتون ایمان قلبی دارید، مجبور نیستید تا اجازه بدید “احساسِ تنهأیی” این بلا‌ها را به سرتون بیاره.

(بیشتر…)