500

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما می ترسیم و نیاز به شجاعت داریم

سلام عزیزان، از شما دعوت می کنم تا برای شناختِ ، “واقعیت در موردِ زمان هایی که ما می ترسیم و نیاز به شجاعت داریم”، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم. دوستِ خوبِ من، در طولِ زندگی هر کدام از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، زمان هایی بوجود می‌ یاند که، ما با تمامِ وجودمون می‌‌دونیم باید چه اقدامی انجام بدیم، ولی‌ بنا به هر دلیل، می‌‌ترسیم و اون اقدام را انجام نمی دیم.

(بیشتر…)