501

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما عصبانی می‌‌شویم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای؛ “شناختِ واقعیت درموردِ زمان هایی که ما عصبانی می‌‌شویم”، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم. دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح نگفته که هرگز عصبانی نشید و یا این که ما هرگز عصبانی  نخواهیم شد. بلکه کلامِ خدا به ما یاد میده که، چطور عصبانیتِ بوجود آمده در خودمون را تشخیص بدیم و در کنترل نگه داریم، تا اون عصبانیت ما را اسیر خودش نکنه.

(بیشتر…)