502

واقعیت در موردِ زمان هایی که ما با احساسِ سوگ و ماتم مواجه هستیم

سلام عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا برای “شناختِ واقعیت در زمان هایی که ما با احساسِ سوگ و ماتم مواجه هستیم”، مطالعهٔ کوتاهی در کلامِ خدا داشته باشیم. دوستِ خوبِ من، از دست دادن هر عضوِ خانواده و یا عزیزی، می‌‌تونه در ما احساسِ سوگ و ماتمِ  شدیدی بوجود بیاره. مخصوصا اگه ما با اون عضوِ خانواده مون یا اون عزیزی که از دست داده ایم، خیلی نزدیک و مونسِ هم بوده ایم.

(بیشتر…)