504

پیروزی کامل و قطعی بر مشکلاتِ زندگی

آیهٔ کلیدی: رومیان ۸: ۳۷

۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت!آمین! دوستِ خوبِ من، گاهی رویدادهایی در زندگی ما پیش میاند که، بهبود یافتن از آنها یا فراموش کردنشون، فوق العاده دشواره.

(بیشتر…)