505

چه کسی در ما زندگی می‌‌کند!

آیاتِ کلیدی: انجیلِ اول یوحنا ۴: ۴

دوستِ خوبِ من، در کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۴ می‌‌خوانیم:  ۴ فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می‌کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود، قوی‌تر است. آمین!

بله دوستِ من، از این که عرض می‌‌کنم کسی در ما ایماندارانِ به عیسی مسیح زندگی می‌‌کند تعجب نکنید.

(بیشتر…)