508

راهِ حلِ خداوند برای پیروزی بر هر وسوسه

آیهٔ کلیدی: اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۲

۱۲ بنابراین هر کس که گمان می‌کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند‌. آمین!

دوستِ خوبِ من، امروز اجازه بدید تا خداوند توسطِ این تعلیم، با شما که در مقابلِ وسوسه ضعیف هستید و مکرراً شکست می‌‌خورید صحبت کنه.تعلیمِ امروز را با چند سوال از شما شروع می‌‌کنم.

(بیشتر…)