509

آیا واقعا می‌‌تونم به خداوند اعتماد کنم؟

آیهٔ کلیدی: اولِ تواریخ ۵: ۲۰

۲۰ ایشان دعا کردند و از خدا کمک خواستند و خدا هم به دادشان رسید، زیرا که بر او توکل داشتند. …. آمین!

دوستِ خوبِ من، امروز اجازه بدید تا خداوند توسطِ این تعلیم، به شما که در شک و تردید بسر می‌‌برید که آیا به خداوند اعتماد داشته باشید یا نه کمک کنه.عزیزان، اجازه بدید تا تعلیم را با یک سوال از شما شروع کنم.

(بیشتر…)