516

آیا عیسی مسیح خداست؟

دوستِ خوبِ من، به نظرِ شما عیسی مسیح کیست؟ شما به این مهمترین سوالی که هر بشری باید به اون جواب بده چطور جواب میدید؟ آیا به نظرِ شما، عیسی مسیح فقط یک انسانِ معمولی بود؟ آیا به نظرِ شما، عیسی مسیح فقط یک پیامبر از جانبِ خدا بود که در آن زمان آمده بود؟ عزیزان، بسیاری از مردم فقط به تعالیمِ شگرفِ عیسی مسیح علاقه مندند. بسیاری دیگه هم به چگونگی علاج بیماران و زنده کردنِ مردگان علاقه مندند.

(بیشتر…)