518

چیزی جدید

آیهٔ کلیدی: اشعیا ۴۳: ۱۹

۱۹ می‌خواهم کار تازه و بی سابقه‌ای انجام دهم. همین الان آن را انجام می‌دهم، آیا آن را نمی‌بینید؟ در بیابان جهان برای قومم جاده‌ای می‌سازم تا به سرزمین خود بازگردند. برای ایشان در صحرا نهرها بوجود می‌آورم!  آمین!

(بیشتر…)