520

محبتِ بی‌ قید و شرطِ عیسی مسیح

آیهٔ کلیدی: انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۱۶

۱۶ ما می‌دانیم که خدا چقدر ما را دوست می‌دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده‌ایم. ما محبت او را باور می‌کنیم. خدا محبت است! و هر که با محبت زندگی می‌کند، با خدا زندگی می‌کند و خدا در وجود اوست.آمین!

(بیشتر…)