521

کلمهٔ دعا

آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱: ۱

۱در ازل، پیش از آنکه چیزی پدید آید، «کلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده، و خود او خداست.

دوستِ خوبِ من، مطالعهٔ صحیحِ کلامِ خدا و تعمق در آموزه‌های آن، به مهمترین، اساسی‌ترین و عمیق‌ترین سوالاتِ ما پاسخ میده.

(بیشتر…)