523

پیروِ واقعی عیسی مسیح کیست؟

آیهٔ کلیدی: انجیلِ متی ۴: ۱۸ – ۲۰

۱۸ روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد که «شمعون پطرس» و برادرش «اندریاس» را دید که سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند، زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود.  ۱۹ عیسی ایشان را خوانده، گفت: «بدنبال من بیایید و من به شما نشان می‌دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.»  ۲۰ ایشان بی درنگ تورها را به کناری انداخته، به دنبال او رفتند.آمین!

(بیشتر…)