529

اهمیتِ مطالعهٔ کلامِ خدا برای ما چیست؟

آیاتِ کلیدی: اشعیا ۶۶: ۱ – ۲

۱ خداوند می‌فرماید: «آسمان، تخت سلطنت من است و زمین، فرش زیر پای من! پس چه خانه‌ای می‌خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟  ۲ دست من تمام این هستی را آفریده است. من نزد کسی ساکن می‌شوم که فروتن و توبه کار است و از کلام من می‌ترسد.آمین!

(بیشتر…)