531

چرا تبعیض؟

آیهٔ کلیدی: رومیان ۲: ۱۱

۱۱ زیرا خدا تبعیض قائل نمی‌شود.آمین!

دوستِ خوبِ من، آیا شما تا حالا درد و غمِ تبعیض و جانبداری ناحق از طرفِ دیگران را چشیده اید؟ آیا شده که شما در محیطی توسطِ دیگران، نادیده گرفته بشید و در عوض، بدونِ هیچ دلیلِ خاصی به کسِ دیگه‌ای حقِ تقدم و ارجعیت داده باشند؟

آیا شده که در محیطی، نسبت به همه مودب و مهربان بودید و همیشه بهترینِ خودتون را انجام داده اید ولی‌ باز بدونِ هیچ دلیلِ خاصی به شخصِ دیگه‌ای حقِ تقدم و ارجعیت داده شده باشه؟

(بیشتر…)