538

خدا ترسی یعنی چه؟

آیهٔ کلیدی: تثنیه ۱۳: ۴

۴ فقط از خداوند، خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را بجا آورید، او را پرستش کنید و از او جدا مشوید.آمین!  دوستِ خوبِ من، به نظرِ شما، خدا ترسی یعنی چه؟ وقتی شما می‌‌شنوید که باید از خدا ترسید؛ آیا تصور می‌‌کنید که باید از خداوند وحشت داشت و از او در بیم و هراسِ دائم بسر ببریم؟ عزیزان، حقیقت اینه که، اگه ما بدونِ ایمان به عیسی مسیح زندگی می‌‌کنیم، باید هم از روبرو شدن با خدا در وحشت و بیم و هراس باشیم.

(بیشتر…)