539

وقتی عصبانی میشی، گناه نکن!

آیهٔ کلیدی: افسسیان ۴: ۲۶

۲۶ اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید غروب کند، خشم را از خود دور کنید،آمین! عزیزان، امروز می‌‌خواهیم با هدایتِ روح القدس، از کلامِ خدا در موردِ این که چطور وقتی عصبانی میشیم گناه نکنیم، درسِ تازه‌ای یاد بگیریم. قبل از هر چیز از شما دعوت می‌کنم با هم دعا کنیم، تا روح القدس برای درکِ صحیحی از این موضوعِ بسیار مهم، به ما کمک کنه.

(بیشتر…)