543

تصمیم بگیر که ایمان آوری

آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۱: ۴۰

۴۰ عیسی فرمود: «مگر نگفتم اگر ایمان بیاوری، کارهای عجیب از خدا می‌بینی؟» آمین!

دوستِ خوبِ من، امروز حالتون چطوره؟ آیا به قولِ ما فارسی زبانان، زندگی داره بر وفقِ مرادتون می‌‌گذره؟ آیا امروز در سلامتی کاملِ جسمی و روحی بسر می‌‌برید؟ یا که  -مدتِ مدیدی هست که مشکلاتِ کوچیک و بزرگ از هر طرف به شما هجوم آورده ا‌ند؟

(بیشتر…)