544

پیروزی در نبردی مهمتر

آیهٔ کلیدی: امثال ۱۶: ۳۲

۳۲صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است. آمین! دوستِ خوبِ من، رابطهٔ شما با مردمِ جامعه‌ای که در اون زندگی می‌‌کنید چطوره؟ رابطهٔ شما با افرادِ دور و نزدیکِ خانوادهٔ خودتون چطوره؟

آیا شما در مراوده‌های روزانهٔ خودتون با دیگران، همیشه همه را تحمل می‌‌کنید و به نظراتشون – ولو مخالفِ سلیقه و باورِ شما، احترام می‌‌گذارید؟

(بیشتر…)