545

خدا فراموشت نکرده

آیاتِ کلیدی مزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴

۱۱ بلی، معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند انجام داده است به یاد خواهم آورد  ۱۴ تو آن خدایی هستی که معجزه می‌کنی و قدرت خود را بر قومها نمایان می‌سازی. آمین! دوستِ خوبِ من، آیا شما مدتِ مدیدی هست که به عیسی مسیح ایمان دارید؟

آیا با عیسی مسیح در رابطه‌ای منظم و صمیمی هر روزه زندگی می‌‌کنید؟

(بیشتر…)