547

معتبر‌ترین راهنمای زندگی ما

آیهٔ کلیدی: یوشع ۱: ۸

۸ این کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و در گفته‌های آن تفکر کن تا متوجه تمام دستورات آن شده، بتوانی به آنها عمل کنی. آنگاه پیروز و کامیاب خواهی شد.آمین! دوستِ خوبِ من، شما در طولِ هر روزِ زندگیتون، وقتی می‌‌خواهید تصمیمی اتخاذ کنید، به چه منبعی مراجعه می‌‌کنید و از آن راهنمأیی می‌‌گیرید؟

(بیشتر…)