558

کلامِ دگرگون کنندهٔ خداوند

آیهٔ کلیدی: افسسیان ۵: ۲۶
۲۶ تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعمید و کلام خدا آن را شستشو دهد،آمین!
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

(بیشتر…)