563

میوه‌های محبت

آیهٔ کلیدی: غلاطیان ۵: ۲۲
۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.آمین!

(بیشتر…)